HartDucha.pl

O Hart Ducha

Hart ducha powstał aby w niekonwencjonalnej formie utrzymać odpowiedni poziom motywacji do zrobienia określonej rzeczy, wykonania konkretnego zadania, przeprowadzenia akcji czy szeregu działań zakończonych pożądanym efektem.